Kaj je čakalna doba?

Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec sicer plačuje premijo, vendar nima kritja. Zavarovalnica v tem obdobju ne krije razlike med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in deležem te vrednosti, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč mora ta doplačila poravnati zavarovanec sam. Ob zamenjavi zavarovalnice čakalne dobe ni, če med prenehanjem predhodnega in začetkom novega dopolnilnega zavarovanja preteče največ en mesec. Prav tako ni čakalne dobe za osebe, ki sklepajo dopolnilno zavarovanje v roku enega meseca od nastanka zavezanosti za doplačila (na primer po izgubi statusa študenta). Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti in zavezanosti za doplačila.
Deli povezavo na: