Informativni izračuni
Pomembno je, da ste dobro obveščeni, ko gre za izbiro pravega zavarovanja. Preko spletnih strani Zavarovalnice Triglav d.d. vam nudimo možnost sklenitve številnih zavarovanj (predstavljena so v nadaljevanju). Postopek sklepanja lahko uporabite tudi samo za informativne izračune zavarovanja.
 
 
Izberite kategorijo:
Avtomobilska zavarovanja
 
Odločite se za avtomobilsko zavarovanje, ki vam zagotavlja najboljša kritja, s katerimi boste najbolje zavarovali sebe, sopotnike in vozilo.
 
 
Turistično zavarovanje
 
Do 20% popusta za sklenitev turističnega zavarovanja prek spleta.
 
 
Zdravstveno zavarovanje za tujino
 
Tudi pri skrbno načrtovanih potovanjih ali pa na kratkih izletih se vam v tujini lahko zgodi kaj nepredvidenega, nezgoda ali bolezen.
 
 
Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje
 
Zavarovanja se lahko sklene samo prek spleta in je namenjeno fizičnim osebam kot skleniteljem.
 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje i.pdpz
 
S pristopom v individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) zavarovanec varčuje za pridobitev dodatne starostne pokojnine.
 
 
Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks
 
Zavarovanje i.fleks je kombinacija investiranja v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj, ki jih po želji lahko priključite osnovnemu zavarovanju. Oseba, ki sklene zavarovanje (zavarovalec), je hkrati tudi zavarovana oseba.